viasea
viasea white

Personvernerklæring

Hvordan Viasea behandler dine personopplysninger
 

Personopplysninger er opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, dette kan være:

  • Navn

  • Adresse
  • Telefonnummer
  • e-postadresse
  • ip-adresse
  • bilder
  • personnummer
  • adferdsmønster
  • mv 1. Om Viasea Shipping AS

Viasea shipping er en short sea shipping aktør som utvikler og tilbyder logistikktjenester innenfor sjøfrakt, og har en fast linje mellom Oslo og Rotterdam.
Viasea er et datterselskap i konsernet ColliCare som har hovedsete i Norge samt har en rekke datterselskaper i Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland, Litauen, Tyrkia, Italia, Kina og India samt et agentnettverk over store deler av verden.

Viasea retter seg mot bedriftskunder.

Nedenfor benyttes «Viasea» som fellesbetegnelse for alle selskapene i konsernet.​
 

2. Rammer for behandling av personopplysninger

Viasea søker å behandle personvern opplysningene i tråd med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), hvis utgjør den viktigste rettskilden innen beskyttelse av personvern.
Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester Viasea har forpliktet seg til for å oppfylle kundeforholdet, samt er pålagt for å utføre i henhold til lovverk, offentlige bestemmelser og/eller særlig avtale med kunde.

All behandlingen av personopplysningene baserer seg på et inngått kundeforhold og/eller samtykke fra kunde/interessent.

 

3. Hvorfor og hvilke personopplysninger vi behandler

Viasea behandler personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser overfor kunden og administrere kundeforholdet på best mulig vis, samt oppfylle de krav lovverket påbyr.
I praksis bruker Viasea personopplysningene i forbindelse med kundeoppfølging og markedsføring.

 

4. Person opplysninger og tredjepart

Viasea benytter ulike logistikksystemer for å administrere logistikktjenester og kundeforhold – overføring mellom de ulike systemene/databehandlerne som internt benytter ansees ikke som utlevering av data.
Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter vil aktuelle personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetens krav – for eksempel tollbehandling.

 

5. Konsern kunderegister

Viasea er et datterselskap til konsernet ColliCare hvor alle har tilgang til et felles kunderegister, med formål å kunne gi best mulig tjenestetilbud på logistikkløsninger på tvers av datterselskaper og landegrenser til kundene.
 

6. Kundeservice og markedsføring

Fra tid til annen informerer Viasea om sine tjenester og produkter til kunder samt interessenter som har samtykket til å motta informasjon fra oss.
Kunden vil ved mottak av slike markedsførings henvendelser fra oss, enten på epost eller sms, ha muligheten til å melde seg av tjenesten.

 

7. Bruk av cookies

Vår nettside bruker cookies hovedsaklig for trafikkmåling og optimalisering av innhold.
En cookie også kalt en informasjonskapsel er en liten kode som lagres som en tekstfil på den enkeltes pc. Gjennom den kan informasjon fra den pc-en som besøker hjemmesiden lagres og oppbevares til neste gang nettsiden besøkes av den samme pc-en.
Dette gir oss mulighet til å få en oversikt over kundens løpende logistikk aktiviteter og mulighet til å ivareta kundeforholdet på best mulig vis. Mange nettsider ikke fungerer optimalt om man ikke aksepterer cookies.
viasea
Viasea Shipping AS
Vålerveien 165
1599 MOSS
Tlf: +47 69 25 70 00
contact@viasea.com
viasea
Viasea Shipping AS
Vålerveien 165
1599 MOSS
Tlf: +47 69 25 70 00
contact@viasea.com