Transportforsikring

En transportforsikring, også kalt vareforsikring, sikrer vareeiere mot økonomisk tap når varen transporteres mellom leverandør til mottaker.
 

Hvem skal forsikre?

Det er vareeiers ansvar å transportforsikre sine varer. Enhver bedrift som selger, kjøper eller på annen måte har gods til befordring, bør ha en transport-/ vareforsikring!
Er uhellet ute og du har en vareforsikring, rettes kravet til ditt forsikringsselskapet, som igjen vil føre ditt erstatningskrav mot Viasea Shipping AS.


3 tips til hva du bør tenke på når du vurderer en transportforsikring:

  1. Tåler bedriften din økonomisk et tap som tilsvarer verdien på en hel forsendelse?
  2. Skal bedriften forsikre kun de store katastrofer, eller ønskes en paraplydekning som dekker alt?
  3. Har bedriften kapasitet, praktisk og administrativt, til å håndtere inntrufne skader/tap selv?
Del i sosiale medier:

Kontakt oss

Relevante lenker
Bunker surcharge
Rateforespørsel
Lasteenheter
Helligdager
Ord & uttrykk
Valutakalkulator
Transportforsikring
Reklamasjoner
Farlig gods
Solas
Incoterms 2010
Viasea Shipping AS
Solgaard Skog 144,
1599 Moss
Org.nr: NO 984 060 386
Tlf: +47 69 25 70 00
contact@viasea.com
Viasea Shipping AS
Vålerveien 165
1599 MOSS
Tlf: +47 69 25 70 00
contact@viasea.com