viasea
viasea white

Transportforsikring

En transportforsikring, også kalt vareforsikring, sikrer vareeiere mot økonomisk tap når varen transporteres mellom leverandør til mottaker.
 

Hvem skal forsikre?

Det er vareeiers ansvar å transportforsikre sine varer. Enhver bedrift som selger, kjøper eller på annen måte har gods til befordring, bør ha en transport-/ vareforsikring!
Er uhellet ute og du har en vareforsikring, rettes kravet til ditt forsikringsselskapet, som igjen vil føre ditt erstatningskrav mot Viasea Shipping AS.


3 tips til hva du bør tenke på når du vurderer en transportforsikring:

  1. Tåler bedriften din økonomisk et tap som tilsvarer verdien på en hel forsendelse?
  2. Skal bedriften forsikre kun de store katastrofer, eller ønskes en paraplydekning som dekker alt?
  3. Har bedriften kapasitet, praktisk og administrativt, til å håndtere inntrufne skader/tap selv?
Del i sosiale medier:

Kontakt oss

Relevante lenker
link white
Bunker surcharge
link white
Rateforespørsel
link white
Lasteenheter
link white
Helligdager
link white
Ord & uttrykk
link white
Valutakalkulator
link white
Transportforsikring
link white
Reklamasjoner
link white
Farlig gods
link white
Solas
link white
Incoterms 2010
viasea
Viasea Shipping AS
Vålerveien 165
1599 MOSS
Tlf: +47 69 25 70 00
contact@viasea.com
viasea
Viasea Shipping AS
Vålerveien 165
1599 MOSS
Tlf: +47 69 25 70 00
contact@viasea.com